Pet saveta za pronalaženje najboljeg kursa masaže

Pet saveta za pronalaženje najboljeg kursa masaže

Masaža se u Srbiji nigde zvanično ne izučava, osim u srednjim fizioterapeutskim školama, gde školovanje traje tri i četiri godine, gde se po završetku školovanja stiče zvanje manuelni maser i fizioterapeutski tehničar.
Visoke zdravstvene škole strukovnih studija, mesta gde se školuju strukovni fizioterapeuti, zvanično nemaju u svojim nastavnim planovima i programima osnovnih studija predmet masaža.
Posledica toga su strukovni fizioterapeuti koji za vreme studija nisu izučavali masažu  a od njih se očekuje i podrazumeva da vladaju tom veštinom.
Kada sistem ne postoji stvara se plodno tlo za manipulaciju zarad lične koristi. To se upravo dešava sa raznoraznim kursevima i školama masaže koji se otvaraju širom Srbije.

1. Proverite da li škola masaže ili kurs masaže ima akreditaciju za rad dobijenu u Ministarstvu prosvete?

Država Srbija preko Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređenje obrazovanja izdaje akreditacije na osnovu opširno dostavljene i precizne dokumentacije koja obuhvata pre svega plan i program nastave koji se prilaže na odobrenje.
Ministarstvo prosvete izdaje rešenje koje organizatora škole masaže potvrđuje kao Javno priznatog organizatora obuka manuelnih masaža.
Navedeno rešenje je praktično potvrda kvaliteta, a ujedno i pravo da po završenom planu i programu sertifikovane škole masaže možete da samostalno sprovodite masaže, kao i upis u radnu knjižicu zvanja manuelni maser, što spada u isti rang sa diplomom trogodišnje škole.
Svakako da je potrebna referentna ustanova da proveri znanje organizatora kursa. U ovom slučaju, referentna ustanova je Ministarstvo prosvete.

2. Proverite da li su predavači i instruktori završili obuke za rad sa odraslima?

Da bi se bavili bilo kojom vrstom obuka, potrebno je da predavači završe obuke koje se organizuju na Institutu za pedagogiju filozofskog fakulteta, čime stiču stručne kompetencije za rad sa odraslima.
Takođe, proverite i šta su predavači po struci, gde rade i koliko dugo rade u struci.
Učestala je pojava da predavači i ne postoje, već samo instruktori. Najčešće se dešava da teoretskog gradiva i nema ili je svedeno na formu koja ništa ne znači.
Redovna je pojava odsustvo provere usvojenog znanja polaznika kursa masaže i stepena usvojene veštine kroz završni ispit!

3. Da li se obuka manuelnih masaža organizuje u adekvatnom prostoru?

Prostor za organizaciju škole masaže mora da bude adekvatan.
Adekvatnost prostora proverava inspektor gradske prosvetne inspekcije dolaskom na teren i izdavanjem rešenja o adekvatnosti prostora.
Uslovi za dobijanje rešenja su striktni i precizni, u cilju što kvalitetnijeg pružanja usluge obuke.

4. Kakva je literatura za sprovođenje obuke manuelnih masaža?

Literatura za sprovođenje obuka manuelnih masaža mora da postoji i da je odobrena od strane Ministarstva prosvete, tačnije, Zavoda za unapređenje obrazovanja odraslih.
Udžbenik mora da je jasan, koncizan i potpuno ilustrovan.

Može da se kaže da je standardna literatura na pojedinim kursevima masaže mala fotokopirana skripta sa improvizovanim crtežima iz oblasti anatomije i fiziologije, gde se crteži teško razaznaju. Cene ovih skripti su prilično visoke, dok je njihov sadržaj teško upotrebljiv.

5. Koliko mi je vremena potrebno da naučim da masiram?

Vreme trajanja kursa bi trebalo da bude sveukupno okvirno 50 sati teorije i prakse. Od toga teoretskih 1/3 sati od ukupnog fonda i ostalo praktična nastava.
To znači da je okviran odnos teorije i prakse 15 sati usvajanja teoretskih znanja i 30 sati praktične nastave.
Na kraju se polaže teoretski i praktični deo ispita.
Ispit može i da se ne položi.
Maksimalan dnevni fond časova je 2 sata – dvočas.

Pitanje za vas: Da li vam je cilj da naučite znanje o masaži i usvojite ovu drevnu veštinu ili da samo dobijete bilo koji “sertifikat”?

Ako vam je cilj da dođete do bilo kojeg sertifikata jer već imate unapred siguran posao, ništa od gore navedenog nije važno, već samo brzina i cena koju je potrebno platiti.
U tom slučaju, izbor spada u kategoriju bačenih para i papirom u rukama koji ne znači ništa.
Nesigurnost prilikom sprovođenja masaže ne može se nadomestiti ničim.
Ugrožavanje zdravlja potencijalnih klijenata može dovesti i do smrtnih ishoda!

Ako vam je cilj da ste u svakom trenutku sigurni u ono što radite, onda nema kalkulacije!
Mudro odaberite najbolje!

Ovo su samo neki od razloga za upis naših kurseva masaže:

 • Ambulanta fizikalne medicine NIKA je javno priznat organizator sprovođenja obuka manuelnih masaža (JPOA standard).
 • Naši programi obuke manuelnih masaža su akreditovani od strane Ministarstva prosvete i Ministarstva za rad i socijalnu politiku.
 • Naši predavači i instruktori su završili škole, fakultete i obuke za rad sa odraslima.
 • Naši predavači i instruktori imaju najmanje od 5 do 25 godina rada u struci.
 • Rukovodilac Škole masaže NIKA, g-din. Žarko Popović, po istoj metodologiji, koristeći istu literaturu, sa istim fondom časova je predavač na predmetu manuelna masaža, na Visokoj strukovnoj fizioterapeutskoj školi
 • Prostor u kome se sprovode obuke je krajnje namenski, priznat od strane inspektora gradske prosvetne inspekcije.
 • Literatura za sprovođenja kursa masaže je Knjiga o masaži – udžbenik, odobren od strane Ministarstva prosvete i Visoke strukovne fizioterapeutske škole. Svaki polaznik naše škole besplatno dobija Knjigu o masaži – udžbenik po kome se radi.
 • Na Osnovnom kursu masaže stiču se teoretska znanja o masaži, anatomiji, fiziologiji (trajanje 15 sati)….kao i praktičan deo (trajanje 35 sati) gde se polaznik nauči koji sve pokreti mogu da se sprovedu i kako se pravilno sprovode na svakom telesnom segmentu uključujući i kako se sprovode pasivni pokret telesnih segmenata.
 • Po završetku Osnovnog kursa masaže i svih specijalističkih kurseva, stiče se zvanje manuelni maser (rang trogodišnje škole), upis u radnu knjižicu i samostalna delatnost
 • Kurseve sprovodimo i za lica sa posebnim potrebama.
 • Kurseve sprovodimo u malim grupama (2-4 polaznika) ili individulno. U oba slučaja smo uvek dostupni i na raspolaganju polaznicima.
 • Troškovi kurseva su transparentni, bez skrivenih troškova.
 • Iznos kursa ako se avansno (unapred) uplati umanjuje se za 10% Prilikom plaćanja na rate, prva rata se plaća na početku kursa, a poslednja pre polaganja završnog ispita.
 • Svi naši polaznici koji su spešno završili naše kusreve, zaposleni su u zemlji ili inostranstvu, imaju svoju privatnu praksu i dobro zarađuju.

Proučite detaljnije naše kurseve i literaturu:

OSNOVNI KURS MASAŽE

Osnovni kurs masaže je bazični kurs. Naučićemo Vas koji se sve pokreti koriste i kako se pravilno izvode na svakom telesnom segmentu.
Uštedite novac! Masaža je jedinstvena i nema nivoe koji se posebno naplaćuju!

SPECIJALISTIČKI KURSEVI

Po završetku osnovnog kursa masaže, našim polaznicima je omogućeno da usvoje veštine sprovođenja ostalih vrsta masaža kroz specijalističke kurseve koje organizujemo.
Lako je nadograditi znanje na dobroj osnovi!

KOMPLETAN KURS

Po završetku Osnovnog kursa i svih specijalističkih kurseva masaže (ima ih 6), stiče se diploma trogodišnje srednje medicinske škole i zvanje manuelni maser.

Knjiga o masaži

Ako imate svoj kozmetički salon ili salon za masažu ili hoćete da otvorite. Višedecenijsko iskustvo na jednom mestu će vam svakako pomoći.
Knjiga koja se čita i iz koje se lako uči.